Τηλ. επικοινωνίας: 2810 222993

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

A/A Αρ. Διαμ. Όροφος Επιφάνεια
Χώρου
Αποθήκη

ΓΡΑΦΕΙΑ

A/A Αρ. Διαμ. Όροφος Επιφάνεια
Χώρου
Αποθήκη

ΜΑΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ)

ΓΡΑΦΕΙΑ

A/A Αρ. Διαμ. Όροφος Επιφάνεια
Χώρου
Αποθήκη

ΕΦΟΔΟΥ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

A/A Αρ. Διαμ. Όροφος Επιφάνεια
Χώρου
Αποθήκη

ΓΡΑΦΕΙΑ

A/A Αρ. Διαμ. Όροφος Επιφάνεια
Χώρου
Αποθήκη

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

A/A Αρ. Διαμ. Προσανατολισμός Επιφάνεια
Χώρου
12 Κ2-Μ1 Μάχη Κρήτης 1.365,62

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

Handax gallery imageHandax gallery imageHandax gallery imageHandax gallery imageHandax gallery imageHandax gallery imageHandax gallery image